Противогаз шланговый ПШ


Противогаз шланговый ПШ-1С маска ШМП — Цена: 2400,00р.
Противогаз шланговый ПШ-1С маска ППМ-88 — Цена: 2550,00р.
Противогаз шланговый ПШ-1Б маска ШМП — Цена: 2950,00р.
Противогаз шланговый ПШ-1Б маска ШМП (Тамбов) — Цена: 3400,00р.
Противогаз шланговый ПШ-1Б маска ППМ-88 — Цена: 3600,00р.
Противогаз шланговый ПШ-1Б маска ППМ-88 (Тамбов) — Цена: 3980,00р.
Противогаз шланговый ПШ-20Б маска ШМП — Цена: 5100,00р.
Противогаз шланговый ПШ-20Б маска ШМП (Тамбов) — Цена: 5300,00р.
Противогаз шланговый ПШ 20РВ (ручная воздух) маска ШМП — Цена: 6800,00р.
Противогаз шланговый ПШ 20РВ (ручная воздух) маска ППМ-88 — Цена: 6900,00р.
Противогаз шланговый ПШ 20ЭРВ (электроручная воздух) маска ШМП — Цена: 7500,00р.
Противогаз шланговый ПШ 20ЭРВ (электроручная воздух) маска ППМ-88 — Цена: 7700,00р.
Противогаз шланговый ПШ-40 РВ (ручная воздух) маска ШМП — Цена: 10520,00р.
Противогаз шланговый ПШ-40 РВ (ручная воздух) маска ППМ-88 — Цена: 11127,00р.
Противогаз шланговый ПШ-40ЭРВ (элктроручн) маска ШМП — Цена: 10899,00р.
Противогаз шланговый ПШ-40ЭРВ (элктроручн) маска ШМП — Цена: 12570,00р.